Blogs - VTI Solutions
Tiêu chuẩn ISA-95 và vai trò trong sản xuất hiện đại 2024

Tiêu chuẩn ISA-95 là gì?  ISA-95 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Hiệp hội Công nghiệp Tự động hóa (ISA) nhằm tạo ra một mô hình chuẩn cho việc tích hợp các phần mềm quản trị và hệ thống điều khiển trong các doanh nghiệp sản xuất. Mục tiêu chính của…

05/03/2024