Blogs - VTI Solutions
Cải thiện hiệu quả quản lý KPI phòng mua hàng: chiến lược và thực tiễn

Định nghĩa KPI phòng mua hàng KPI phòng mua hàng (Key Performance Indicators) hoặc các chỉ số hiệu suất chính là công cụ quan trọng trong việc đo lường và quản lý hiệu suất của một phòng mua hàng. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc tối ưu hóa các quy…

26/04/2024