Blogs - VTI Solutions
Tất tần tật về Robot công nghiệp trong sản xuất 4.0

Tổng quan về Robot trong sản xuất Robot công nghiệp là các thiết bị, máy móc tự động được thiết kế và lập trình để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất thông qua sự điều khiển của các công cụ điện tử như máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình…

28/02/2024