05 phương pháp giải quyết bài toán Downtime trong sản xuất

Downtime (thời gian chết) trong sản xuất ngày nay dần trở thành một vấn đề “triệu đô” đối với các doanh nghiệp, gây gián đoạn sản xuất cũng như tiêu tốn rất nhiều thi phí và thời gian khắc phục. Downtime trong sản xuất là gì? Downtime – Thời gian ngừng sản xuất hiểu đơn…

15/11/2022