Về Retail WMS-X

Retail WMS-X là hệ thống quản lý kho thông minh bằng QR code dành cho các nhà bán lẻ được nghiên cứu và phát triển bởi VTI Solutions
  • Tự động: Thay thế các tác vụ quản lý kho thủ công bằng các quy trình tự động hóa: nhập hàng, cất hàng, thu thập số liệu, nhập/xuất kho, kiểm đếm,…
  • Chính xác: Cho phép ghi nhận thông tin nhập, xuất kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm chính xác thông qua QR code
  • Just-in-time: Quản lý kho theo mô hình JIT giúp loại bỏ tồn kho, dư thừa, đảm bảo mức dự trữ an toàn”