Giải pháp Quản Lý Truy xuất nguồn gốc

TMS-X là giải pháp giám sát dữ liệu và nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X được nghiên cứu và phát triển bởi VTI Solutions

 • Cập nhật thông tin sản phẩm theo thời gian thực
 • Tìm kiếm sản phẩm tức thời
 • Truy xuất chính xác nguồn gốc sản phẩm với mã QR

Phù hợp cho những ngành sản xuất đòi hỏi quản lý truy xuất nguồn gốc chặt chẽ

Tính năng của TMS-X

1Tìm kiếm sản phẩm tức thời

Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo thời gian thực:

 • Vị trí hiện tại của sản phẩm trong quy trình sản xuất
 • Trạng thái sản phẩm
 • Số lượng sản xuất thực tế

2Truy xuất chính xác nguồn gốc sản phẩm với mã QR

Hiển thị đầy đủ nguồn gốc của sản phẩm với mã QR:

 • Số lô sản xuất
 • Nguyên vật liệu đầu vào
 • Xưởng phụ trách sản xuất
3Giám sát tổng quan bản ghi truy xuất nguồn gốc

Hiển thị đầy đủ nguồn gốc của sản phẩm với mã QR:

 • Tạo lập và tự động cập nhật bản ghi truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo từng công đoạn
 • Cung cấp cái nhìn trực quan về hành trình sản phẩm

TMS-X tích hợp trong hệ thống Điều hành sản xuất MES-X

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất toàn diện thông minh, tích hợp tối ưu, không giấy tờ