Tự động hoá là gì? 4 Cấp độ mô hình kim tự tháp tự động hoá

Tự động hóa đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, thể hiện sự chuyển đổi đáng kể đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất. Theo số liệu từ Bộ Công Thương Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp…

27/11/2023