Giải pháp Quản Lý Chất lượng sản xuất đầu – cuối

QMS-X là hệ thống quản lý chất lượng chuẩn hóa, tối ưu nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X do VTI Solutions phát triển.

 • Quản lý chất lượng iQC, pQC, oQC
 • Nắm bắt “gốc rễ” nguyên nhân lỗi, thông báo cải tiến chất lượng
 • Hiển thị trực quan tiến độ và kết quả QC theo thời gian thực

Ưu điểm của QMS-X

63 %
Lỗi sản xuất
42 %
Chi phí thay thế sửa chữa
34 %
Chất lượng sản phẩm

Tính năng của QMS-X

1Thiết lập master data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp

Quản lý người dùng và phân quyền:

 • Phân quyền người dùng, đảm bảo bảo mật thông tin
 • Định nghĩa người dùng

Thiết lập cơ sở dữ liệu chung:

 • Định nghĩa sản phẩm
 • Nhóm, kiểu, đơn vị sản phẩm

Thiết lập cơ sở dữ liệu về chất lượng:

 • Loại lỗi, nhóm đối sách, nhóm nguyên nhân lỗi
 • Danh sách kiểm tra lỗi
 • Tiêu chí chất lượng

2Kế hoạch QC

Lập và quản lý kế hoạch QC:

 • QC đầu vào
 • QC trong sản xuất (QC chi tiết cho từ công đọan, dây chuyền sản xuất
 • QC đầu ra
3Thực hiện và cập nhật tiến độ QC theo thời gian thực

Cho phép cập nhật tiến độ QC tự động ( QR code, công nghệ AI), và nhập dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực thông qua số lỗi/đạt theo từng danh sách kiểm tra lỗi

 

Hỗ trợ linh hoạt các yêu cầu QC khác nhau:

 • QC 1 lần, QC 2 lần
 • QC toàn phần, QC một phần
 • iQC (input QC): QC nguyên vật liệu đầu vào
 • pQC (process QC): QC trong quá trình sản xuất trên từng công đoạn, QC công đoạn đầu vào/đầu ra
 • oQC (output QC): QC thành phẩm đầu ra

Cho phép xem được toàn bộ lịch sử giao dịch của QC

4Cải tiến chất lượng sản xuất

Cho phép theo dõi, quản lý và hỗ trợ việc khắc phục lỗi dễ dàng, không ngừng cải thiện chất lượng thông qua:

 • Tạo và quản lý các phiếu báo cáo lỗi cho từng đợt QC có cho phép cập nhật loại lỗi, nguyên nhân lỗi, loại đối sách
 • Cho phép thống kê, phân tích các loại lỗi, các loại nguyên nhân lỗi, loại đối sách để nhà quản lý đưa ra các đối sách kịp thời
 • Hỗ trợ việc tạo và quản lý các thông báo cải tiến chất lượng
5Báo cáo và thống kê

Hiển thị trực quan mức độ hiệu quả của hoạt động QC thông qua các báo cáo thống kê:

 • Tiến độ, kết quả QC đầu vào, QC đầu ra, QC trong sản xuất
 • Chi tiết tiến độ QC (số lượng đã QC, số lượng đạt, số lượng lỗi, số lượng theo kế hoạch sản xuất/ nhập/ xuất kho, số lượng cần QC) theo ngày, tháng, quý
 • Các loại lỗi, nguyên nhân lỗi, đối sách lỗi

QMS-X tích hợp trong hệ thống quản trị sản xuất MES-X

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất toàn diện thông minh, tích hợp tối ưu, không giấy tờ

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng: On-premise và Cloud

Đa dạng – Hiệu quả