6 Bước kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất

Khám phá Quy trình 6 bước kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất hiệu quả

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực này. Khi được thực hiện đúng cách, hoạt động này giúp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu suất sản xuất. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai, doanh nghiệp sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan đến chất lượng, tăng chi phí nguyên vật liệu và nhân công, cũng như gây ra hủy bỏ đơn hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất là gì?

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất là quá trình theo dõi và đảm bảo các sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đã được đề ra. Nó bao gồm việc áp dụng các quy trình kiểm tra, đo lường và giám sát để đảm bảo rằng sản phẩm đạt được chất lượng mong muốn và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn đặt ra. Quá trình kiểm soát chất lượng này giúp giảm thiểu lỗi sản xuất, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của sản phẩm, và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất mang lại những lợi ích nào cho doanh nghiệp?

Việc thực hiện kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp, bao gồm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa hiệu suất và chi phí, tăng cường uy tín thương hiệu và tuân thủ quy định, đồng thời cung cấp cơ hội để đánh giá và cải thiện quy trình sản xuất:

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Dựa trên việc thực hiện kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đề ra trước mỗi quy trình sản xuất. Điều này giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.

Tối ưu hóa hiệu suất sản xuất: Kiểm soát chất lượng giúp phát hiện và khắc phục sự cố trong quy trình sản xuất ngay từ khi chúng xuất hiện. Điều này giúp giảm thiểu lỗi sản xuất, thời gian chết (Downtime) và lãng phí tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu suất và hiệu quả tổng thể của quy trình sản xuất.

kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất

Giảm chi phí sản xuất: Bằng cách ngăn chặn sự cố và lỗi sản xuất, phương pháp kiểm soát chất lượng giúp giảm thiểu chi phí sửa chữa và đáp ứng lại các sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng. Ngoài ra, việc tăng cường chất lượng sản phẩm cũng giúp giảm số lượng sản phẩm bị từ chối hoặc trả lại, giảm thiểu tổn thất về nguyên vật liệu và tài nguyên.

Gia tăng độ uy tín cho thương hiệu: Một hệ thống kiểm soát chất lượng đáng tin cậy giúp xây dựng và tăng cường uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Khách hàng có niềm tin vào chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, do đó sẽ dễ dàng quay lại mua hàng và tạo ra sự lan tỏa tích cực về thương hiệu thông qua các đề xuất từ khẩu hiệu và đánh giá tích cực từ khách hàng.

Đáp ứng yêu cầu và quy định sản xuất: Kiểm soát chất lượng giúp doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến chất lượng sản phẩm. Điều này giúp tránh các hậu quả pháp lý và xử phạt, đồng thời bảo vệ danh tiếng và sự tồn tại của doanh nghiệp.

Đánh giá và cải thiện quy trình sản xuất: Qua việc thực hiện kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp thu thập thông tin quan trọng về quy trình sản xuất và hiệu suất của nó. Điều này giúp các nhà quản lý có thể xác định các điểm mạnh và yếu, từ đó cải thiện và tối ưu hóa quy trình sản xuất để doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt hơn.

Vai trò của bộ phận giám sát và quản lý trong quy trình kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất

Bộ phận giám sát và quản lý của quy trình kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hiệu quả và đáng tin cậy của quy trình kiểm soát chất lượng. Họ có nhiệm vụ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng, giám sát quy trình sản xuất, phân tích và giải quyết sự cố, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu, và liên lạc và kết nối với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả và đáng tin cậy.

Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng

Bộ phận giám sát và quản lý có nhiệm vụ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Điều này bao gồm xác định các yêu cầu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn mà sản phẩm cần đạt được. Việc thiết lập tiêu chuẩn chất lượng đúng đắn và rõ ràng là cơ sở để thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng.

Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng

Bộ phận giám sát và quản lý đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng. Điều này bao gồm việc xác định các phương pháp, quy trình kiểm tra cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đề ra.

Giám sát quy trình sản xuất

Bộ phận giám sát và quản lý chịu trách nhiệm giám sát quy trình sản xuất để đảm bảo rằng quy trình được thực hiện đúng theo quy định và tiêu chuẩn. Điều này bao gồm việc theo dõi hoạt động sản xuất, kiểm tra định kỳ, và sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp để đánh giá chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất

Phân tích và giải quyết sự cố 

Khi phát hiện sự cố hoặc lỗi trong quy trình sản xuất, bộ phận giám sát và quản lý đảm bảo việc phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Họ tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục để khắc phục sự cố và ngăn chặn tái diễn.

Đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu 

Bộ phận giám sát và quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quy trình kiểm soát chất lượng cần tuân thủ các quy định, quy chuẩn và yêu cầu pháp lý liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Họ theo dõi các thay đổi pháp lý, quy định và yêu cầu mới nhất và cập nhật quy trình kiểm soát chất lượng tương ứng.

Liên lạc và kết nối 

Bộ phận giám sát và quản lý thường phải liên kết với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, bao gồm sản xuất, nghiên cứu và phát triển, marketing và dịch vụ khách hàng. Họ cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm, đề xuất cải tiến và phản hồi từ khách hàng để đảm bảo tất cả các bộ phận liên quan có được thông tin cần thiết để thực hiện và cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất. 

Quy trình 6 bước kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất hiệu quả

Quy trình thực hiện kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất bao gồm một loạt các bước được thực hiện một cách cụ thể để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đề ra:

Bước 1: Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng

Bước đầu tiên là thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Tiêu chuẩn chất lượng bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và các chỉ tiêu định lượng mà sản phẩm cần đạt được. Điều này bao gồm xác định các thông số kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn mà sản phẩm cần tuân thủ. Bên cạnh đó, những tiêu chuẩn nêu trên cần phải cụ thể, có khả năng đo lường và có thể đạt được.

Bước 2:  Xác định điểm/giai đoạn kiểm soát chất lượng 

Bước tiếp theo là xác định các điểm kiểm soát chất lượng quan trọng trong quy trình sản xuất. Điểm kiểm soát chất lượng là các vị trí hoặc giai đoạn trong quy trình sản xuất mà các hoạt động kiểm soát chất lượng được thực hiện. Điều này có thể bao gồm kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.

Bước 3: Thiết lập phương pháp kiểm tra

Tiếp theo, cần thiết lập phương pháp kiểm tra để đánh giá chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Phương pháp kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra vật liệu, đo lường, thử nghiệm hoặc xem xét mẫu. Các phương pháp này phải được xác định một cách chính xác và đáng tin cậy để đảm bảo việc đo lường chính xác và đánh giá chất lượng.

Bước 4: Thực hiện kiểm soát chất lượng 

Sau khi thiết lập tiêu chuẩn, điểm kiểm soát và phương pháp kiểm tra, quá trình kiểm soát chất lượng được thực hiện trong quy trình sản xuất. Các hoạt động kiểm soát chất lượng như kiểm tra, giám sát, đánh giá và xác minh được thực hiện tại các điểm kiểm soát quan trọng để đảm bảo rằng quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

Bước 5: Ghi nhận và phân tích dữ liệu 

Dữ liệu từ các hoạt động kiểm soát chất lượng được ghi nhận và phân tích để đánh giá hiệu suất chất lượng của quy trình sản xuất. Thông qua việc phân tích dữ liệu, các xu hướng, sự biến đổi và các vấn đề chất lượng có thể được nhận ra để giúp doanh nghiệp định hướng cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục và cải thiện.

Bước 6: Cải tiến liên tục

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu và phản hồi từ khách hàng, các biện pháp cải tiến liên tục được thực hiện để nâng cao chất lượng và hiệu suất của quy trình sản xuất. Các biện pháp này có thể bao gồm cải tiến quy trình, đào tạo nhân viên, sử dụng công nghệ mới hoặc cải tiến các phương pháp kiểm soát chất lượng.

Các phương pháp hỗ trợ quản lý, kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất phổ biến hiện nay 

Hiện nay, có nhiều phương pháp hỗ trợ quản lý và kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến và chi tiết:

Sử dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS)

Công nghệ thông tin và phần mềm quản lý chất lượng cung cấp các công cụ và hệ thống tự động hóa để giám sát, kiểm soát và phân tích chất lượng trong quy trình sản xuất. Điều này bao gồm việc quản lý tài liệu, theo dõi chỉ số hiệu suất chất lượng, quản lý sự cố và hỗ trợ quá trình cải tiến.

Phân tích Sự cố và Phương pháp Sửa lỗi (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA)

FMEA là một phương pháp hệ thống để phân tích và định rõ các sự cố có thể xảy ra trong quy trình sản xuất, xác định nguyên nhân gốc rễ và ảnh hưởng của chúng. Bằng cách hiểu các lỗi tiềm ẩn, công ty có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa và cải thiện quy trình sản xuất.

Sử dụng Công nghệ thông minh và tự động hóa (Smart Manufacturing and Automation)

Công nghệ thông minh và tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và điều khiển quy trình sản xuất. Các hệ thống giám sát theo thời gian thực, cảm biến thông minh, hệ thống tự động kiểm soát và tự động điều chỉnh quy trình giúp đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản xuất.

Phương pháp Thống kê và Kiểm tra mẫu (Statistical Process Control – SPC và Sampling Inspection)

SPC sử dụng các phương pháp thống kê để kiểm soát quy trình sản xuất, đo lường và theo dõi các chỉ số chất lượng quan trọng. Kiểm tra mẫu là việc chọn một số lượng mẫu đại diện từ quy trình sản xuất để kiểm tra chất lượng, đảm bảo rằng chất lượng của toàn bộ sản phẩm hoặc dịch vụ đạt yêu cầu.

Phương pháp Đảm bảo chất lượng bắt đầu từ nguồn gốc nguyên vật liệu (Quality Assurance – QA)

QA bao gồm việc đảm bảo rằng các nguồn cung cấp và nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Điều này bao gồm việc thiết lập các hợp đồng và quy trình kiểm soát chất lượng với nhà cung cấp và quản lý quá trình kiểm tra chất lượng của nguyên liệu và thành phần từ nguồn gốc.

Tổng quan, các phương pháp hỗ trợ quản lý và kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất bao gồm hệ thống quản lý chất lượng, sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý chất lượng, phân tích sự cố và phương pháp sửa lỗi, sử dụng công nghệ thông minh và tự động hóa, phương pháp thống kê và kiểm tra mẫu, đảm bảo chất lượng tại nguồn gốc và chứng nhận chất lượng.

Giải pháp quản lý chất lượng sản xuất QMS-X đến từ VTI Solutions

QMS-X là hệ thống quản lý chất lượng sản xuất được chuẩn hoá và tối ưu nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X do VTI Solutions – VTI Group phát triển với 3 tính năng nổi bật:

  • Quản lý chất lượng iQC, pQC, oQC
  • Nắm bắt “gốc rễ” nguyên nhân lỗi, thông báo cải tiến chất lượng
  • Hiển thị trực quan tiến độ và kết quả QC theo thời gian thực 

Liên hệ với chúng tôi để nhận được giải pháp kiểm soát chất lượng sản xuất tối ưu nhất cho nhà máy của mình!

4.7/5 - (3 bình chọn)