Ebook: Xây dựng mô hình nhà kho thông minh tầm nhìn 2025 - VTI Solutions
[Ebook miễn phí]

Xây dựng mô hình nhà kho thông minh tầm nhìn 2025

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp cận đến quá trình chuyển đổi số, bắt đầu từ việc thay đổi cách quản lý kho truyền thống thiên nhiều về thủ công sang một bộ máy quản lý kho bằng công nghệ thông minh. Hiểu được mong muốn của các doanh nghiệp trong việc làm thế nào để quá trình quản lý và sản xuất trở nên hiệu quả hơn, chủ đề của Ebook lần này hướng đến giải pháp quản lý kho thông minh.

Giới thiệu về Ebook
Xây dựng mô hình nhà kho thông minh
tầm nhìn 2025

Xây dựng hệ thống quản lý kho thông minh đã và đang là một trong những chủ đề được các nhà sản xuất quan tâm nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nhà quản lý sản xuất đang gặp khó khăn trong việc áp dụng mô hình này cho doanh nghiệp của mình. Rất nhiều câu hỏi cũng đã được đặt ra như:

  • Liệu triển khai mô hình nhà kho thông minh có thật sự cần thiết?
  • Việc quản lý kho tại Việt Nam thực tế đang diễn ra thế nào? những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải?
  • Hệ thống nhà kho thông minh đem lại lợi ích gì?
  • Những công nghệ 4.0 nào đang sẽ được ứng dụng trong quản lý kho thông minh
    tương lai?

    Đăng ký nhận Ebook miễn phí tại đây