phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt - VTI Solutions
Phần mềm chấm công nhận diện khuôn mặt FaceX chỉ từ 9.800Đ/tháng

Chỉ từ 9.800Đ khách hàng có thể trải nghiệm phần mềm chấm công nhận diện...

Xem thêm