Lưu kho là gì? Cách tối ưu Chi phí lưu kho hiệu quả 2024

Lưu kho là gì? Cách tối ưu Chi phí lưu kho hiệu quả 2024

chi phí lưu kho

Lưu kho trong sản xuất là gì?

Lưu kho trong sản xuất là quá trình lưu trữ các nguyên vật liệu, thành phẩm và sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất. Khi tiến hành sản xuất, các nguyên vật liệu và thành phẩm không thể được sử dụng ngay lập tức, mà cần phải được lưu trữ tại các kho hàng trung gian cho đến khi cần sử dụng. Quá trình lưu kho này đòi hỏi một hệ thống quản lý kho chính xác và hiệu quả để đảm bảo tính sẵn có, kiểm soát chất lượng và giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Lưu kho trong sản xuất có thể bao gồm việc nhập kho nguyên vật liệu, lưu trữ thành phẩm trước khi xuất bán hoặc lưu trữ các thành phần phụ trợ cần thiết trong quá trình sản xuất. Quản lý lưu kho đúng cách là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự liên tục của quá trình sản xuất và giảm thiểu thất thoát, hủy hoại hoặc lỗi hệ thống.

Chi phí lưu kho trong sản xuất

Chi phí lưu kho trong sản xuất là tổng hợp các chi phí phát sinh từ việc lưu trữ và quản lý hàng hóa trong quá trình sản xuất. Đây là những chi phí cần phải chi trả để duy trì và điều hành các kho hàng trong doanh nghiệp. Quản lý chi phí lưu kho trong sản xuất đòi hỏi sự chính xác và hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động sản xuất và đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

Chi phí lưu kho
Lưu kho là gì? Cách tối ưu Chi phí lưu kho hiệu quả 2024

7 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lưu kho trong sản xuất

1. Thời gian lưu kho 

Thời gian hàng hóa được lưu trữ trong kho hàng ảnh hưởng đến chi phí lưu kho. Hàng tồn kho lâu dẫn đến chi phí lưu trữ và bảo quản cao hơn, bao gồm chi phí thuê kho, điện, nước và bảo dưỡng.

2. Quy mô lưu kho 

Quy mô của kho hàng, tức là diện tích và dung lượng lưu trữ, ảnh hưởng đến chi phí lưu kho. Kho hàng lớn hơn có thể tạo ra chi phí thuê mặt bằng cao hơn, trong khi kho hàng nhỏ hơn có thể gây hạn chế về không gian và tăng chi phí sắp xếp và quản lý hàng hóa.

3. Cơ cấu lưu kho 

Cách tổ chức và bố trí hàng hóa trong kho cũng ảnh hưởng đến chi phí lưu kho. Sự tối ưu hóa cơ cấu lưu kho có thể giảm thiểu chi phí lao động và thời gian tìm kiếm hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kiểm soát và quản lý hàng tồn kho.

4. Quản lý số lượng hàng tồn kho

Mức độ lưu trữ hàng tồn kho cũng đóng vai trò quan trọng trong chi phí lưu kho. Quá nhiều hàng tồn kho có thể gây ra chi phí lưu trữ cao và rủi ro hỏng hóc hoặc hết hạn. Ngược lại, quá ít hàng tồn kho có thể gây ra thiếu hụt và chi phí tái đặt hàng tăng lên.

5. Quy trình đặt hàng và nhập kho 

Quy trình đặt hàng và nhập kho được thực hiện có ảnh hưởng đáng kể đến chi phí lưu kho. Quy trình hiệu quả và tổ chức tốt giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho hoạt động đặt hàng và nhập kho.

6. Độ chính xác dữ liệu kho hàng

Sự chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu kho hàng ảnh hưởng đến chi phí lưu kho. Khi dữ liệu kho hàng không chính xác, có thể xảy ra sự thiếu sót hoặc lỗi trong quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, dẫn đến chi phí không đáng có và rủi ro lớn.

7. Các yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài như biến động giá cả, thuế, lạm phát, chi phí vận chuyển và các yếu tố thị trường có thể ảnh hưởng đến chi phí lưu kho. Các biến đổi trong các yếu tố này có thể tăng hoặc giảm chi phí lưu kho và đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt từ phía doanh nghiệp.

Cách tính chi phí lưu kho trong sản xuất 

Công thức tính tổng chi phí lưu kho như sau:

Chi phí lưu kho = chi phí vốn + chi phí dịch vụ + chi phí rủi ro + chi phí mặt bằng

Trong đó:

 • Chi phí vốn: Đây là chi phí liên quan đến việc ràng buộc vốn trong hàng tồn kho. Nó bao gồm chi phí lãi suất, chi phí vốn tự doanh và chi phí vốn vay nếu có.
 • Chi phí dịch vụ: Đây là chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình lưu trữ và quản lý hàng tồn kho. Điều này bao gồm chi phí quản lý kho, chi phí kiểm kê hàng tồn kho, chi phí quản lý và xử lý đơn hàng, chi phí quản lý vận chuyển và các chi phí hỗ trợ khác.
 • Chi phí rủi ro: Đây là chi phí liên quan đến rủi ro và mất mát trong quá trình lưu trữ và vận chuyển hàng tồn kho. Nó bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa, chi phí kiểm tra và xử lý hàng tồn kho hỏng hóc, và các chi phí liên quan đến mất mát hàng hóa.
 • Chi phí mặt bằng: Đây là chi phí liên quan đến việc thuê hoặc sở hữu mặt bằng để lưu trữ hàng tồn kho. Nó bao gồm chi phí thuê mặt bằng, chi phí bảo trì và sửa chữa mặt bằng, chi phí điện nước và các chi phí khác liên quan đến hoạt động mặt bằng kho.
chi phí lưu kho
Lưu kho là gì? Cách tối ưu Chi phí lưu kho hiệu quả 2024

Công thức trên giúp tổng hợp các thành phần chi phí quan trọng trong quá trình lưu trữ hàng tồn kho và cho phép tính toán tổng chi phí lưu kho. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công thức này có thể được điều chỉnh hoặc mở rộng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Ví dụ, một nhà cung cấp kem có phí lưu giữ hàng tồn kho gồm:

 • Chi phí vốn: 10.000$ cho nguyên liệu sữa và các chi phí liên quan
 • Chi phí dịch vụ: 3.000$ cho bảo hiểm thiết bị làm lạnh, chi phí tài chính, phí phần mềm quản lý kho
 • Chi phí rủi ro: 1.000$ cho rủi ro kem bị hỏng hoặc tan chảy
 • Chi phí không gian lưu trữ: 4.000$ để thuê không gian giữ kem đông lạnh

Như vậy, chi phí lưu kho của nhà cung cấp kem này là: 

Chi phí lưu kho = 10.000$ + 3.000$ + 1.000$ +  4.000$ = 18.000$. 

Làm thế nào để tối ưu chi phí lưu kho hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất?

Tối ưu chi phí lưu kho trong sản xuất là một mục tiêu quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường lợi nhuận. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để tối ưu hóa chi phí lưu kho hiệu quả trong sản xuất:

1. Quản lý chuỗi cung ứng 

Đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của bạn hoạt động hiệu quả là một cách quan trọng để giảm thiểu chi phí lưu kho. Điều này đòi hỏi đánh giá và tối ưu hóa các quy trình liên quan đến vận chuyển, giao nhận, đặt hàng và dự báo nhu cầu. Bằng cách cải thiện quản lý chuỗi cung ứng, bạn có thể giảm thiểu thời gian lưu kho và chi phí vận chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí lưu kho tổng thể.

2. Quản lý thông tin hàng tồn kho 

Để tối ưu hóa chi phí lưu kho, bạn cần có thông tin chính xác và liên tục về lượng hàng tồn kho. Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho (WMS) hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có tính năng theo dõi hàng tồn kho để giúp bạn theo dõi, kiểm soát và dự báo hàng tồn kho một cách chính xác. Điều này giúp bạn tránh tồn kho dư thừa và thiếu hụt, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa chi phí lưu kho.

3. Quản lý vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho (Inventory turnover) là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường hiệu quả của quản lý hàng tồn kho. Bằng cách tăng vòng quay hàng tồn kho, bạn giảm thời gian hàng tồn kho trung bình và tiền mặt liên quan. Điều này có thể đạt được bằng cách cải thiện quy trình sản xuất, quy trình đặt hàng và phân phối, và áp dụng các chiến lược tiếp thị như giảm giá, khuyến mãi để tăng doanh số và khách hàng trung thành.

4. Dự báo nhu cầu hàng hoá

Dự báo nhu cầu hàng hóa (Demand forecasting) một cách chính xác là một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa chi phí lưu kho. Bằng cách sử dụng các phương pháp dự báo như phương pháp trung bình động, hồi quy dự báo, hoặc mô hình hóa dự trữ, bạn có thể đưa ra dự báo nhu cầu gần đúng, từ đó giảm thiểu việc tồn kho dư thừa và thiếu hụt.

5. Sử dụng công nghệ và tự động hóa 

Áp dụng công nghệ và tự động hóa trong quản lý hàng tồn kho giúp cải thiện hiệu quả và giảm chi phí. Ví dụ, hệ thống quản lý hàng tồn kho tự động, mã vạch, hệ thống quản lý phân phối, robot tự động hoá và máy học có thể tăng cường quy trình lưu kho, tăng tốc độ xử lý và giảm lỗi nhân sự.

6. Quản lý lưu trữ và bố trí kho hàng 

Tổ chức lưu trữ và bố trí kho hàng một cách hợp lý cũng có thể giúp tối ưu hóa chi phí lưu kho. Tối ưu hóa không gian lưu trữ, sử dụng kỹ thuật đóng gói thông minh và xây dựng hệ thống lưu trữ dễ dàng truy cập và sắp xếp hợp lý giúp tăng cường hiệu suất và giảm thời gian tìm kiếm và di chuyển hàng hóa.

Những phương pháp trên đều có thể được kết hợp và tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu và quy mô của mỗi doanh nghiệp. Việc áp dụng một hệ thống quản lý hiệu quả, công nghệ và các phương pháp tối ưu hóa có thể giúp bạn giảm thiểu chi phí lưu kho và tăng cường hiệu quả trong quy trình sản xuất.

Giải pháp quản lý kho hàng thông minh WMS-X của VTI Solution

WMS-X là hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh nằm trong bộ giải pháp quản lý sản xuất tổng thể MES-X được phát triển bởi VTI Solutions với 3 tiêu chí:  

 • Tự động: Thay thế các tác vụ quản lý kho thủ công bằng các quy trình tự động hóa: thu thập số liệu, nhập/ xuất kho, kiểm đếm,..
 • Chính xác: Cho phép ghi nhận thông tin nhập, xuất kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm chính xác thông qua QR code
 • Just-in-time: Quản lý kho theo mô hình JIT giúp loại bỏ tồn kho, dư thừa, đảm bảo mức dự trữ an toàn cho sản xuất.

WMS Là Gì? 5 Phút hiểu rõ về Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng Thông Minh 4.0

WMS-X là giải pháp quản lý toàn diện cho mọi vấn đề trong kho hàng nói chung và tồn kho nói riêng, loại bỏ các quy trình quản lý thủ công tốn thời gian, tốn nguồn lực, dễ sai sót, giải quyết tình trạng tồn kho hiệu quả với những điểm ưu việt như: 

 • Kho hàng không giấy tờ: Quản lý và lưu trữ thông tin các hoạt động trong kho hoàn toàn bằng dữ liệu trên mobile/tablet dễ dàng, trực quan, chính xác, thay thế các thủ tục giấy tờ phức tạp, dễ sai sót
 • Linh hoạt tích hợp – Dễ dàng tùy biến: WMS-X là một giải pháp quản lý kho độc lập, đồng thời có khả năng tích hợp với các hệ thống ERP khác (SAP, Odoo, ect). Hệ thống cho phép tạo trường dữ liệu riêng, tùy biến theo nhu cầu khách hàng.
 • Giám sát kho – thiết kế không gian kho: WMS-X cũng cho phép thiết kế sắp xếp kho bằng các thao tác kéo thả, đem lại cái nhìn tổng quan đồng thời cũng giúp tối ưu không gian kho. Hệ thống cho phép quan sát vị trí của kho, khoảng trống kho, phần trăm đã sử dụng trên biểu đồ WMS-X cung cấp.
 • Tiết kiệm tới 80% thời gian nhập liệu và kiểm đếm: Thay thế các tác vụ quản lý kho thủ công bằng các quy trình tự động hoá – bao gồm việc thu thập số liệu, nhập/xuất kho, kiểm kê hàng hoá,… 
 • Kiểm soát chính xác 99% hàng hoá: Cho phép ghi nhận thông tin nhập, xuất kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm chính xác thông qua QR code. Dễ dàng theo dõi vị trí của từng mặt hàng tồn kho, báo cáo chi phí tồn kho, quản lý sản phẩm quá hạn lưu kho và sản phẩm sắp hết hạn sử dụng. 
 • Quản lý tồn kho hiệu quả: WMS-X cung cấp tính năng thông minh cho phép theo dõi số lượng và vị trí của từng mặt hàng tồn kho, theo dõi báo cáo chi phí tồn kho, quản lý sản phẩm quá hạn lưu kho và sản phẩm sắp hết hạn sử dụng. Hệ thống sẽ gửi cảnh báo khi số lượng tồn kho giảm quá mức tối thiểu nhằm bổ sung tồn kho kịp thời. 
 • Báo cáo tồn kho thông minh: Cung cấp nhiều mẫu báo cáo đa dạng, trực quan bằng biểu đồ, hình ảnh, giúp dễ dàng phân tích và đưa ra quyết định, đáp ứng nhu cầu của nhiều bộ phận. Báo cáo chi tiết về số lượng, giá trị, vị trí, lô hàng, hạn sử dụng của hàng hóa. 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận ngay bộ demo miễn phí cho Giải pháp Quản lý Kho hàng thông minh toàn diện hàng đầu Việt Nam! 

VTI Group

5/5 - (1 bình chọn)