Smart Meeting Management

Smart Meeting Management là hệ thống quản lý phòng họp thông minh thông qua thiết bị tablet được nghiên cứu và phát triển bởi VTI Solutions

  • Đặt lịch phòng họp dễ dàng ngay trên tablet
  • Theo dõi tổng quan lịch họp của từng phòng
  • Đảm bảo an ninh khi check-in phòng họp bằng mã PIN
  • Kết hợp kiểm soát cửa ra vào của phòng họp