fbpx

Hệ thống nhận diện biển số xe thông minh bằng công nghệ AI

Liên Hệ Ngay

Công nghệ AI chuyển đổi hình ảnh biển số chụp được từ camera sang các ký tự dạng text

 • Nhận dạng được đầy đủ các ký tự có trên biển số
 • Hình ảnh biển số
 • Thông tin chủ sỡ hữu,
 • Thời gian ra/vào, được lưu trữ và phân tích thành dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý xe

Tối ưu nhân sự

Chính xác

Nhanh chóng

Tính năng nổi bật

Gửi xe truyền thống

< 1.5s

Kiểm soát vào ra nhanh chóng đồng thời (hỗ trợ multi-access)

Tốc độ xử lý

Vài phút

Thời gian cao điểm, với số lượng nhận công hạn chế thì sẽ bị ùn tắc gây mất thời gian

 • Giảm nhân công quản lý, tăng hiệu suất công việc
 • Giảm bớt các thao tác thủ công

Nhân lực

Thời gian cao điểm, với số lượng nhận công hạn chế thì sẽ bị ùn tắc gây mất thời gian

Chính xác ~99%

 • Nhận dạng được đầy đủ các ký tự có trên biển số
 • Nhận diện tốt trong các điều kiện khác nhau:
  • Ánh sáng (ngược, thiếu sáng)
  • Chất lượng biển số (biển bẩn, biển hư hại,...)

Độ chính xác

Dễ sai sót

Thời gian cao điểm, với số lượng nhận công hạn chế thì sẽ bị ùn tắc gây mất thời gian

Tốc độ xử lý

< 1.5s

Kiểm soát vào ra nhanh chóng đồng thời (hỗ trợ multi-access)

Nhân lực

 • Giảm nhân công quản lý, tăng hiệu suất công việc
 • Giảm bớt các thao tác thủ công

Độ chính xác

Chính xác ~99%

 • Nhận dạng được đầy đủ các ký tự có trên biển số
 • Nhận diện tốt trong các điều kiện khác nhau:
  • Ánh sáng (ngược, thiếu sáng)
  • Chất lượng biển số (biển bẩn, biển hư hại,...)

Video trực quan về
hoạt động của hệ thống

Giải pháp đã được ứng dụng tại

Liên hệ ngay

Liên hệ ngay để nhận nhiều ưu đãi về giá