Giải pháp quản lý kho WMS cho ngành gỗ và nội thất

Ngành công nghiệp gỗ và nội thất là một trong những ngành được đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Tuy nhiên nó cũng được xem là ngành khá hạn chế về việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào quá trình sản xuất, đặc biệt là trong việc quản lý kho hàng….

24/08/2021