Blogs - VTI Solutions
AI được ứng dụng như thế nào trong ngành sản xuất thép?

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang là xu hướng công nghệ trên toàn cầu, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp trong việc áp dụng vào quá trình kinh doanh, sản xuất và quản trị. Từ công nghiệp sản xuất, thương mại điện tử, bán lẻ, cho đến dịch vụ…

29/12/2022