6 bước để doanh nghiệp sản xuất triển khai hệ thống MES thành công

Hệ thống Điều hành sản xuất MES là một từ khóa xuất hiện ngày càng rộng rãi khi các doanh nghiệp đối mặt với bài toán chuyển đổi số. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn tỏ ra ngần ngại bởi ngay cả trong điều kiện tối ưu, việc triển khai hệ thống MES vẫn…

24/09/2021